mysliwiec: (Default)
[personal profile] mysliwiec


У Києві завершили підготовку головної сцени пісенного конкурсу "Євробачення 2017" у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).Date: 2017-04-21 12:22 pm (UTC)
p35: (chameleon)
From: [personal profile] p35
єто стілізованная стрєлка курсора, показивающая направлєніє двіжєнія для какошніков

p.s. яка ж падлюка це створила
Page generated Sep. 26th, 2017 07:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios