mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Президент України відкриває промисловий холодильник для яблук у фермерськом господарстві «Гадз» в селі Трибухівка (Дунаєвецький район Хмельницької області).Ну?
І хто після цього наочного, неспростовного і остаточного доказу, насмілиться і надалі брехати, ніби Петро Олексійович не Українець, а якійсь там вальцман?


mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
3(14) февраля 1764 года ЕкатеринаII назначила князя А.А.Вяземского генерал-прокурором сената и написала ему «секретнѣйшее наставленіе» о его главных обязанностях на этом посту.
В последнем, 9-м пункте этого наставления, написано так:Малая Россія, Лифляндія и Финляндія суть провинціи, которыя правятся конфирмованными имъ привиллегіями, нарушить оныя отрѣшеніемъ всѣхъ вдругь весьма непристойно бъ было,
однакожъ и называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на такомъ же основаніи єсть больше, нежели ошибка, а можно назвать съ достовѣрностію глупостію.
Сіи провннціи, также и смоленскую, надлежитъ легчайшими способами привести къ тому, чтобъ онѣ обрусѣли и перестали бы глядѣть какъ волки къ лѣсу.
Къ тому приступъ весьма легкій, естьли разумные люди избраны будуть начальниками въ тѣхъ провинціяхъ;
когда же въ Малороссіи гетмана не будеть, то должно стараться, чтобъ вѣкъ и имя гетмановъ исчезло, не токмо бъ персона какая была произведена въ оное достоинство.Собственноручное наставленіе Екатерины ІІ князю Вяземскому при вступленіе имъ въ должность генералъ-прокурора.
Сборникъ росскаго историческаго общества (СИРИО),

1871, т. 7, с. 345-348.

http://www.bigsauron.ru/statistics
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Это сейчас, в этих ваших интернетах, так жестоко травят за любую мелочь, что до нервного срыва и репутационных потерь довести могут...
Сталина на вас нет...


Газета "Правда Востока" 25 октября 1944 года.Сразу после выхода газеты все без исключения сотрудники редакции расстреляны.
По квартирам подписчиков ходили с обысками чекисты и конфисковали все найденные газеты.
Весь тираж был изъят из продажи и уничтожен.Экземпляр на фото - один из 6-ти уцелевших.

Отсюда:
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Товарищи!

То, о чем мы здесь – в России – говорим совершенно открыто, в Украине можно шептать лишь на ухо, а то лучше и совсем не говорить.
Умение молчать есть тоже одна из фигур красноречия.
Вы, товарищи, отправляетесь на Украину. Помните же, что нет труднее работы агитаторской, как на Украине.
В третий раз мы посылаем сильные кадры туда и каждый раз все с новой тактикой и новыми приемами.

Read more... )

mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Одеса святкує уродини Павла Скоропадського, глави Української Держави
(29 квітня—14 грудня 1918 р.)


Фото з ФБ
Під владою Рос.імперії Одеса була "завжди" - аж 128 років
(6 років - з 1789 до 1795 під назвою Хаджибей, і після перейменування, 122 рокі - з 1795 до 1917, вже як Одеса).

mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Деякі мудрагелі у цей день викидають у мережу скани з лівих (фінансованих Комінтерном) газет, котрі на іх думку мають унаочнити безвіхідне становище українців не тільки в СРСР.

Але на відміну від підрадянських українців, тим українцям, щоб віднайти собі нормальне життя чи то від польської примусової пацифікаціі, чи то від інших скрут, можна було навідавшись чи до Ковеля, чи до Берестя, чи до Львова, ч в інше з вісьми міст де працювали "бюра і агенціі Королівсько-Голяндського Лльойду" і  вільно придбати собі квиток, наприклад,  до Полуденної Америки.
Майже так само, як зараз у числених туристичних агенціях.
Уряди тамтешніх країн самі агітували їхати до них, бо потребували робочої сили і допомагали з працевлаштуванням наново прибулих імігрантів.
Продав корову, і ти вже у дорозі.
А там, за пару - трійку років заробивши гроші, також вільно переслати іх додому, і таким же чином виписати до себе решту і сім"ї.
А потім, багато хто, планував, заробивши грощші повернутися на Батьківщину.
Але, настав 1939 рік...
З Волині їхали зазвичай з пересадкою в Лондоні (з, наприклад Гданьська, до Лондону один пароплав,- далі інший).
Квитки до Америки ("шиф- карти") продавалися ось в таких "портмоне" з тканини:

В цьому лежали квітки до Буенос-Айресу .
Мій дід  придбав іх у Ковелі, у 1931-му році.

mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) спільно з Архівом СБУ оприлюднили документи КДБ стосовно репресій проти людей, які чинили опір винищенню Голодомором у 1932-33 роках.Документи, що зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ, є важливим історичним джерелом для вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Протягом радянської доби вони залишалися недосяжним для науковців і громадськості.
Як наголосив директор Архіву СБУ Андрій Когут, нині проводиться безперервний пошук, систематизація, розсекречення й оприлюднення документів, що висвітлюють цю трагічну сторінку української історії.

Переглянути документи можна на Електронному архіві визвольного руху avr.org.ua.

mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Originally posted by [livejournal.com profile] yangur at Одесса. Молдаванка. Блошиный рынок. Лето 1943 года (оккупация).Это пока самая большая моя находка старых фото Одессы, и к тому же относящаяся к очень малоизвестному (подтверждённому фотоисточниками) периоду оккупации. Видел множество снимков 41,44, чуь 42 годов, а тут 1943. Лето.

Среди представленных в поистине огромном репортаже (всего 307 шт!) фотографий Одессы и её пригородов во время румынской оккупации, на сайте (см. ссылку под катом) есть несколько изображений толкучего рынка на Молдаванке. Как и сейчас, Староконный рынок не вмещал в себя всех торгующих и хаотичные ряды распространялись на близлежащие переулки.

Как изменились улицы Молдаванки за 68 лет, можно посмотреть ниже.
большое историческое фоторасследование )
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
" Въ то же время, какъ часть села бывает заселена велікороссами, другая состоитъ из малороссовъ
Тѣ и другие носятъ свои національные костюмы, говорятъ каждый на своемъ языкѣ, ходятъ въ одну церковь, но бываетъ, что почитаютъ разных святыхъ.
Велікороссы называютъ малороссовъ хохлами,
а тѣ в свою очередь называютъ велікороссов кацапами,
и сближенія между этими двумя народностями пока не наблюдается....


В настоящее время преобладающимъ населениемъ в губерніи являются малороссы, с которыми понемногу сливаются нѣкоторыя другия народности, а в иных случаяхъ и велікороссы ".


стр 33-34  отсюда: http://www.libr.dp.ua/fullkr/?pbp=162#javascript:void(0);

Взял у [livejournal.com profile] bratgoranflo в Екатеринославская губерния


mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)

Академик Герасимов М.М. «Реконструкция документального портрета Ивана Грозного»
этап 1, без бороды


Сталин:
 Царь Иван был великий и мудрый правитель,...

Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния...
Петр I - тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России.
Еще больше допустила его Екатерина.
(капец какой-то - а что - а что могла "допустить" привезенная в Россию для выдачи замуж и начавшия учить русский язык только в 16 лет немка София-Фредерика Ангальт Цербст фон Доргбург?)
И дальше. Разве двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы.
Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввел государственную монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто ее ввел, Ленин - второй.

 Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии неверно, что Иван Грозный так долго целуется с женой. В те времена это не допускалось.
Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.
Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал... Нужно было быть еще решительнее.

Черкасов: Сцену убийства Старицкого можно оставить в сценарии?

Сталин: Можно оставить. Убийства бывали.

Черкасов: У нас есть в сценарии сцена, где Малюта Скуратов душит митрополита Филиппа.

Жданов: Это было в Тверском Отроч монастыре?

Черкасов: Да. Нужно ли оставить эту сцену?

Сталин сказал, что эту сцену оставить нужно, что это будет исторически правильно.
Молотов говорит, что репрессии вообще показывать можно и нужно, но надо показать, почему они делались, во имя чего.
Для этого нужно шире показать государственную деятельность, не замыкаться только сценами в подвалах и закрытых помещениях, а показать широкую государственную деятельность.


* * *
Это, и прочие гениальнсти Сталина тут: Записано Б.Н. Агаповым со слов С.М. Эйзенштейна и Н.К. Черкасова
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Картінка для прівлѣченія вніманія:


Группа сѣверных інородцев Россіи.
Нѣкто Путин малорослый, в центрѣ, во втором ряду .
Фотографіче
ская карточка із альбома Н.А.Шабунина «Путешествіе на сѣвер», 1906 г.
Из печатного органа «Общества Русских патриотов в память Всемилостивейшего Манифеста Государя Императора 17 октября 1905 года»
from Геннадій Єфіменко

* * *


* * *

Діалектологіческая карта русскаго языка на исконі русскіх землях и знания оного дедушками-прадѣдушками нынешніх русскіх.
Изданіе императорскаго русскаго географическаго общества
Петроградъ
1914 г.

Крап красочный - русскіе (менѣе 50%) среди нерусскихъ.
Крап бѣлый - нерусскіе (менѣе 50%) среди русскихъ.

Наличіе замкнутыхъ областѣй покрытыхъ крапом  бѣлым илі красочным (внутри сплошной  общирной области насленной русскоязычными), показывает мѣста  проживанія   пока   ещё не перешедших на русскій язык остатков   мѣстныхъ аборигенных  инородцѣв.

Полностью бѣлыя поля показываютъ мѣстности, где проживают племѣна русскаго языка  в повседнѣвной жизни совѣршенно не употрѣбляющіе.

Всѣ русскіе сѣвера Россіи, Урала и Прикаспія в 1914 году русскій язык понимающіе проживают исключітельно по берегам  больших  рѣк и морѣй, вдоль которых купцы московітов в обмѣн на мед, мѣха и дичь, завозили для інородцев сѣвера огнѣнную воду - "горелку" она же "водка", она же "хлѣбное віно".
Далѣе, вглубь землі русской,  все мѣстные жители, 102 года назад, вполн
ѣ обходились без знания велікорусскаго языка вообще.

Это потому, что -"Корелы, Зыряне, Пермяки, Вогулы, Вотяки, Черемисы, русѣя, переиначиваютъ нѣсколько языкъ нашъ. Чудскiя племена вообще легко теряютъ языкъ и народность свою и въ–очью русѣютъ... болѣе половины Россiи или подданныхъ ея носятъ на себѣ еще признаки чудскаго племени".

Вѣстникъ Императорскаго русскаго географическаго общества. 1852. Кн. 1. Ч. 6. Отд. 4. С. 1–72.
Владимір ДАЛЬ

full size 2400*2900

Как это может быть- спросіте вы?

Спросіте у их внуков и правнуков.

Они вам расскажут сказкі о своих славянскіх д
ѣдах из 1000 лѣтнего искони русскаго практічѣскіоднаго с украінцами братскаго народа.
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Как мы видим, раз приглашение не было изъято магазином, значит, товарищ Пономаренко Иван Валерьевич, сапоги не купил
(зачем лишнее в доме?).
Но какое уважение, какая забота о людях!!!
Именное приглашение каждому простому человеку...

Какую страну просрали.mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Originally posted by [livejournal.com profile] andreistp at СБУ опубликовала документы о борьбе КГБ с памятью о Бабьем Яре
кгб жопу рвало, чтобы свои преступления свалить на немцев, или же вымышленными, преступлениями затмить свои.

Read more... )
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Пётр Обухов додав 4 нові світлини.

Побывал недавно в монастыре в городке Злата Коруна в Чехии.
При монастыре была школа для крестьянских детей.
Вот карта, по которой их учили.
Карта датирована, насколько я понимаю, 1735 годом. Крым на карте подписан как "Tarta Kickrimei". Украина - Uckrania.
Это к вопросу о том, что Украину придумал Грушевский, что вопрос по Крыму "закрыт окончательно" и т.д.Смотреть фрагменты карты крупнее: )
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
В посте есть прямые цитаты принимавших этот парад - Хайнца Вильгельмовича и Семёна Моисеевича:

Originally posted by [livejournal.com profile] tverdyi_znak at Советско-нацистский парад в Бресте


В советской истории было много позорных и постыдных страниц, которые советские историки никогда не признавали официально. Одной из таких позорных страниц был советско-фашистский парад в Бресте после совместного захвата Польши.

22 сентября 1939 года состоялся совместный парад вермахта и РККА в Бресте (Deutsch-sowjetische Siegesparade in Brest-Litowsk) — прохождение торжественным маршем по центральной улице города подразделений XIX моторизованного корпуса вермахта (командир корпуса — генерал танковых войск Гейнц Гудериан) и 29-й отдельной танковой бригады РККА (командир — комбриг Семён Кривошеин) во время официальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне во время вторжения в Польшу войск Германии и СССР. Процедура завершилась торжественным спуском германского и поднятием советского флагов.

Read more... )
mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
ПУНКТ II. О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВЛАСТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НАД ПОДДАННЫМИ.

«Властью своею государь пользуется как над мирянами, так и над духовными, свободно и по воле своей решает и о жизни, и об имуществе каждого. Из советников его нет ни одного столь влиятельного, чтоб смел разногласить или в чем бы то ни было сопротивляться.
Они открыто утверждают, что воля государева есть воля Божия;
и что все, что государь делает, он делает по воле Божией,
потому и называют его ключником и постельничим (cubicularium) Божиим;
верят, наконец, что он — исполнитель Божией воли.

Поэтому и сам государь, когда его просят за пленного или о другом важном деле, обыкновенно отвечает: «когда Бог велит, освободится».
Подобно тому [отселе собрано по Поссевину, см. прим. 8.], когда кто спрашивает о чем неизвестном или сомнительном, они обыкновенно отвечают: «ведает Бог да великий {26} государь».
Даже раненные и почти умирающие москвитяне благодарят своего «царя» (т. е. государя), — и если не верят, то часто однако заявляют, что от него после милости Божией имеют жизнь и спасение».

ПУНКТ III. О ПРИРОДНЫХ КАЧЕСТВАХ, НРАВАХ И ЗАНЯТИЯХ МОСКВИТЯН.

Хотя москвитяне и не имеют познаний в свободных искусствах и благородных науках и едва умеют писать, как Поссевин говорит:
«все они удивительно невежественны во внутренних науках» [9], тем не менее из всех северных народов они отличаются сметливостью, двуличностью и надувательством;
за таковых всегда выдавали их поляки, их соревнователи, и таковыми же описывает их Олай Магнус [10], который говорит, что едва ли есть что- либо такое, что не подверглось бы обману (искажению) со стороны этого московского народа, который, подобно грекам, очень хитер и изменчив на слова....

Что касается страстей их, то Герберштейн говорит:
«Почти все медленны на гнев, а также горды в бедности, коей тяжким спутником является у них рабство. Знатный, как бы ни был беден, считает для себя постыдным и позорным ручной труд».

«Далее при заключении сделки, если что случайно скажешь или неосторожно пропустишь, они тщательно помнят и требуют исполнения; а сами, если что пропустят, то никак не исполняют.
Так же, {27} как скоро они начинают клясться и божиться, знай, что тут есть обман, ибо они клянутся с тем, чтоб обмануть и обойти» [11].

ЗАПИСКА ЮРІЯ КРИЖАНИЧА О МИССИИ В МОСКВУ. 1641 Г.

Прошло 400 лет... Что изменилось?

mysliwiec: (pic#108509455 министерство предупреждает)
Позор!
Путинские сатрапы низачто возбудили уголовное дело против русского мужика!
И главное - за что?

Смешно сказать, - за то, что с пьяных глаз решил что он уже дома и свою жену с чужой бабой перепутал.

А так бы, можно было сказать, что вечер прошел как всегда и удался.
И подрался и выпил, и бабу на место поставил и даже потом полюбил, и мультики посмотрел.


https://youtu.be/rNOLHAgwyrA

Profile

mysliwiec: (Default)
mysliwiec

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627282930

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 07:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios