mysliwiec: (Default)
[personal profile] mysliwiec
О 9.00 відбулася поминальна літургія в Покровській церкві на Подолі.
З 11.00 по 12-00 - панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930-х – 50-х рр.
З 13-00 по 15-00 - меморіальні заходи у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".
О 12-й годині, символічні свічки пам'яти зпапалили на своїх екранаї всі українські телеканали.

"Великий терор" – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

Наслідками комуністичного терору в Україні стали:
знищення політичної, мистецької та наукової еліти,
деформація суспільних зв’язків,
руйнування традиційних ціннісних орієнтацій,
поширення суспільної депресії,
денаціоналізаціяКожен 5-й з репресованих був вихідцем з України.

Page generated Oct. 20th, 2017 03:15 am
Powered by Dreamwidth Studios