mysliwiec: (Default)
[personal profile] mysliwiec
1)
В ГЕСТАПО применялась целая система пыток для подследственных - не немцев.
Для женщин были пытки особого характера.
Вот один из вариантов:
Перед женщиной ставили ребенка (или ее, или чужого, но тогда уж маленького) и начинали пытать.
Детям ломали пальцы и руки. Задокументированы воспоминания, когда на глазах женщины с младенцем на руках поставили ее сына и начали ломать ему пальцы.
Условие, чтобы это прекратилось было одно — сломать мизинчик своему младенцу.
После того, как она услышала хруст третьего пальца своего ребенка, она не выдержала и сломала мизинец младенцу.2)
В НКВД применялась целая система пыток для подследственных - своих советских граждан.
Для женщин были пытки особого характера.
Вот один из вариантов:
Перед женщиной ставили ребенка (или ее, или чужого, но тогда уж маленького) и начинали пытать.
Детям ломали пальцы и руки. Задокументированы воспоминания, когда на глазах женщины с младенцем на руках поставили ее сына и начали ломать ему пальцы.
Условие, чтобы это прекратилось было одно — сломать мизинчик своему младенцу.
После того, как она услышала хруст третьего пальца своего ребенка, она не выдержала и сломала мизинец младенцу.А на фото Россия, наши дни.

Про НКВД -

Date: 2017-08-02 07:12 pm (UTC)
rudolf_bochkin: кадр (воїн)
From: [personal profile] rudolf_bochkin
Це надто жорстоко з Вашої сторони - не ховати таку інформацію під кат.
Сволота - сволотою, але своїх ТРЕБА берегти. Зайві нерви можуть привести до зриву.
Я якомусь руссуці на закид про те, що про них видумують легенди відповів:
Ви знищите самі себе, а ми легенди потім придумаємо, бо з тим, що у вас вже є та тим, що станеться зможуть ознайомитись лише люди з міцними нервами та і то - або дозовано, або поверхово.
Бережіть себе і оточуючих. Нам здоров'я ще ой як знадобиться.

Date: 2017-08-02 09:06 pm (UTC)
ukurainajin: (Default)
From: [personal profile] ukurainajin
Правда те, що покажуть із доказами. Робити припущення, знаючи лише, що ті та інші були мерзотниками… Та нащо воно мені?!
Page generated Oct. 20th, 2017 03:14 am
Powered by Dreamwidth Studios