Date: 2017-04-08 12:03 am (UTC)
ukurainajin: (Default)
From: [personal profile] ukurainajin
Не шкодую. Рано чи пізно треба вже рвати «культурні зв'язки». Не ми (і не я) цю ситуацію створили. Можна було б ще далі співіснувати, та от таке життя. А нового об'єднуючого там зараз все одно не створюють, лише про велич, яка мені до дупи.
Page generated Sep. 26th, 2017 08:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios