May. 31st, 2017

mysliwiec: (Default)
Помер той, хто був моральним авторититетом багатьох українців.
Причому абсолютно без тіні зверхности, без натяку на вищість самого себе, чі своєї конфесії.


Таким я його бачив в Одесі, наприкінці у 2011 року.Біля приміщення Одеського Українського театру, після зустрічі з одеситами.

Page generated Oct. 20th, 2017 03:09 am
Powered by Dreamwidth Studios