mysliwiec: (Default)
[personal profile] mysliwiec
Бофони (скорочення від «бойовий фонд») — однобічні (рідше двобічні) грошові документи (квитанції) з національною символікою та символікою ОУН і УПА й відповідними написами (або тільки із символікою, без написів), із фіксованими номіналами чи без номіналів.Уповноважені особи від імені ОУН чи УПА видавали їх населенню за добровільно внесені, стягнуті як контингент, реквізовані кошти, у вигляді готівки, іноді продуктів харчування, одягу тощо. Крім суто фінансової ролі бофони також виконували агітаційну функцію, тому їх використовували в повстанській пропагандистській роботі.
У різні періоди діяльності ОУН фонд зі стратегічних і тактичних міркувань мав назви «бойовий», «визвольний», «революційний», «національний», «військовий» і навіть «оперативний». Незважаючи на цю різноманітність, найбільшу популярність завоював термін «бойовий фонд», мабуть, тому, що вживали його частіше.
З часом виникло скорочення, голосний звук «о» помінявся на «і» або ж на «е», «и», залежно від краю. Унаслідок цього в Галичині та на Буковині грошові документи ОУН стали називати «бефонами» і «бифонами», а на Волині (Рівненська, Волинська, Житомирська області) та на нині білоруській Берестейщині — «біфонами».

На великодніх серіях бофонів висловлюється впевненість у тому, що Україна буде незалежною державою, про що свідчать написи:
«Христос Воскрес! Воскресне Україна! Воля народам! Воля людині! Смерть тиранам!».+4Date: 2017-04-16 09:37 am (UTC)
p35: (їжачок під мухою)
From: [personal profile] p35
Друкували бофони способом ліногравюри.
Серед тих, хто створював дизайн бофонів, – відомий український графік Ніл Хасевич та письменник і художник Іван Багряний. Бофони є також проявом мистецької графіки.

Дяка за нагадування. Чудова графіка Хасевича.

Date: 2017-04-16 04:19 pm (UTC)
p35: (їжачок під мухою)
From: [personal profile] p35
Саме він. "вєтєран"...

25 серпня 2016 р. в Рівненському окружному адміністративному суді відбувся розгляд справи Бориса Стекляра до Управління СБУ в Рівненській області.

У своєму позові колишній полковник КГБ Борис Стекляр всупереч Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" просив суд зобов’язати Управління СБУ в Рівненській області не надавати його особову справу №2095 для ознайомлення.

На саме засідання позивач не з’явився, проте звернувся до суду із заявою залишити його справу без розгляду.
http://www.istpravda.com.ua/short/2016/08/28/149182/

Date: 2017-04-16 10:44 am (UTC)
jonathan_simba: (Default)
From: [personal profile] jonathan_simba
У нас на цій війні теж таке було. "Фонд оборони ДАП", наприклад (у формі сувенірних магнітів).
Page generated Sep. 20th, 2017 07:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios